لطفاً کليه فايل هاي قابل دانلود در اين سايت، مخصوصاً فايل هاي پيوست شده را با نرم افزارهاي مخصوص مديريت دانلود، دريافت نماييد مانند نرم افزار دانلود منيجر که در اين لينک قابل دريافت و نصب است http://mcaf.ee/6wz9g در صورت عدم استفاده از نرم افزارهاي مخصوص دانلود و استفاده از دانلود منيجر داخلي مرورگرها احتمال دانلود ناقص فايل ها وجود دارد
نمايش نتايج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3
 1. #1

  پيش فرض تنظیم نرم افزار ورد برای متمایز کردن اصلاحات پیشنهاد شده توسط دیگران در پایان نامه

  یکی از ترفندهای پایان نامه نگاری که باید امتحان شود مفید است یا خیر، این است که برای متون پایان نامه چند نویسنده در نظر بگیرید. یا باصطلاح پایان نامه را مباحثه کنید (اگر چه باید بررسی شود که از نظر شرعی و قانونی داشتن چند نویسنده برای یک پایان نامه مجاز است یا خیر؟)
  در صورتیکه متن پایان نامه شما توسط هم بحث شما مطالعه شده است و او انجام تغییراتی را به شما پیشنهاد می خواهد بدهد برای اینکه جملات پیشنهادی او از متن اصلی پایان نامه شما با رنگ دیگری تفکیک شود می توانید از این روش استفاده کنید
  مثلاً متنی که توسط شما نوشته شده است و در میان متون پایان نامه قرار دارد و از لحاظ منابع و مستندات کاملاً قوی و کار شده است را به نویسنده شماره یک نسبت دهید که بعداً دیگر این قسمت متن را تغییری ندهید.
  و هم بحث شما می تواند در میان همین متن و بین خطوط آن چند خطی را اضافه کند و شما می توانید هر زمان که فرصت کردید منابع و مستندات آن را بررسی کنید یا از صحت مطالبش اطمینان کامل کسب کنید. این متن را می توانید به نویسنده شماره دو نسبت دهید که باعث می شود در فایل ورد با رنگ متمایزی دیده شود و بعدها که خواستید پایان نامه صدصفحه ای را مرور کنید براحتی با دیدن رنگ این متن متوجه می شوید، این قسمت از متن که بین خطوط سایر متون واقع شده است هنوز احتیاج به اصلاحات و بررسی بیشتر دارد. و توسط شما نوشته نشده بوده است.

  برای تعیین چند نویسنده در ورد 2007 از روش زیر استفاده کنید:


  ایجاد و ثبت تغییرات در word 2007


  ایجاد و ثبت تغییرات: Review --> Tracking --> Track Changes ایجاد و ثبت تغییرات درسند با 3 گزینه:
  1. Track Changes ثبت تغییرات سند با کلید میانبر ctrl + shift + E.
  2. Change Tracking Options تنظیمات تغییرات.
  3. Change User name تغییر نام کاربر از طریق:

  Office Button --> Word Options --> Popular --> User name and Initials نــــام و مخفف نام کاربر. تنظیمات تغییرات در4 بخش: بخش اول:Mark up نشانه گذاری* ها شامل:
  • Insertions درج کردن ، آنچه که اضافه می*شود با رنگ قرمز و خط زیر آن.
  • Deletions حذف کردن ، آنچه که حذف می*شود با رنگ قرمز و خط روی آن.
  • Changed lines تغییرات خط **ها ، با شروع تغییرات درمحدوده انجـــام تغییرات و خارج کادرو با فشردن هربار دکمه Enter این خط کشیده می* شود.
  • Comments توضیحات، تغییررنگ کامنت ازاین قسمت انجام می*** شود.

  بخش دوم:Moves جابه جایی از ... و به ... و هرکدام با رنگ مشخص. درمورد سلول*های جدول: درج سلول به رنگ آبی، حذف سلول به رنگ صورتی ، ادغام چند سلول به رنگ زرد و خرد کردن یک سلول به رنگ نارنجی. بخش سوم: Formatting قالب بندی* ها و رنگ آمیزی خاص برای هرکدام. بخش چهارم: Balloons نشان دادن بالن* ها و رنگ آمیزی خاص آنها. تغییرات انجام شده دریک بالن و درکنار مورد تغییر نشان داده می* شود و با قرارگرفتن روی آن در تولتیف بازشده جزییات مشخص است. این گزینه برای زمانی که فرد دیگری غیرازصاحب سند روی آن کار می* کند و احتمالا تغییراتی می* دهد مناسب است و رد پای تغییرات برای صاحب سند مشخص می* گردد. Review --> Tracking --> Balloons
  تنظیم بالن*ها با 3 گزینه:
  1. Show Revisions in Balloons نمایش مرورها دربالن و درکنار نوشته.
  2. Show All Revisions Inline نمایش مرورها درداخل با قرارگرفتن روی نوشته و بدون نشان دادن بالن درکنار آن.
  3. Show only Comments and Formatting in Balloons نشان دادن توضیحات و فرمتینگ* ها.

  معمولا گزینه سوم فعال است و با قرارگرفتن روی نوشته ، نام کاربر ، تاریخ و ساعت تغییر، و نوع تغییر اعم ازدرج یا حذف در تولتیف نشان داده می* شود. Review --> Tracking --> Final Showing Mark Up
  تنظیم نحوه نمایش با 4 گزینه:
  1. Final Showing Mark Up نمایش نسخه نهایی با نشان دادن تغییرات.
  2. Final نمایش نسخه نهایی.
  3. Original Showing Mark Up نمایش نسخه اصلی با نشان دادن تغییرات.
  4. Original نمایش نسخه اصلی.

  ازمیان این 4 گزینه معمولا گزینه اول فعال است. Review --> Tracking --> Show Mark Up
  تنظیم آنچه نمایش داده می*شود با 6 آیتم:
  • Comments توضیحات.
  • Ink جوهرها.
  • Insertions and Deletions درج شده* ها و حذف شده* ها.
  • Formatting قالب بندی* ها.
  • Mark Up Area Highlight شماره گذاری* ها.

  با فعال بودن این گزینه** ها تمام آنها در سند نشان داده می* شود و برای عدم نمایش هرکدام باید گزینه را غیرفعال نمود.
  • Reviewers کاربری که سند را کنترل می*کند شامل همه کاربران یا کاربر تعریف شده.

  Review -->Tracking --> Reviewing Pane
  تنظیم قاب تغییرات با 2 آیتم:
  • Reviewing Pane Vertical قاب عمودی درسمت چپ پنجره سند با نمایش تغییرات انجام شده و رنگ خاص هر تغییر.
  • Reviewing Pane Horizontal قاب افقی درپایین سند.

  دراین بخش گزینه اول بهتر است. هرنوع تغییراعم از درج کردن ، حذف کردن ، توضیحات ، سربرگ و ته برگ ، پــــاورقی و تــــه سندی ، جعبه* های متن و ... با رنگ* های خاص همراه با نام کاربر ، تاریخ و ساعت تغییردرقاب نشان داده می* شود. Review --> Changes --> Accept
  پذیرش و تایید تغییرات با 4 گزینه:
  1. Accept and Move to Next قبول تغییرو رفتن به بعدی.
  2. Accept Change قبول تغییرو ماندن درهمان جا.
  3. Accept All Changes Shown قبول همه تغییرات نشان داده شده.
  4. Accept All Changes in Documen t قبول همه تغییرات سند.

  Review --> Changes --> Reject
  عدم پذیرش تغییرات با 4 گزینه:
  1. Reject and Move to Next رد تغییر و رفتن به بعدی.
  2. Reject Change رد تغییر و حذف آن.
  3. Reject All Changes Show رد همه تغییرات نشان داده شده.
  4. Reject All Changes in Documen t رد همه تغییرات سند.

  2 گزینه Previous وNext برای پیمایش تغییرات.
  مقایسه اسناد در word 2007


  مقایسه سند*ها:

  Review --> Compare --> Compare
  مقایسه 2 سند با هم با 2 آیتم:
  1. Compare 2 نسخه ازیک سند را در کنار هم قرارداده و مقایسـه می* کند با 5 گزینه:


  1. Original Documen t انتخـــــــــاب ســـــــــــند اصلی ازلیست و یا ازBrowse for Original
  2. Revised Documen t انتخاب سند بازبینی شده ازلیست و یا ازBrowse for…
  3. Label Changes with تطبیق پذیری با نسخه**های قبلی
  4. Swap Documen ts جا به جایی سند*های اصلی و بازبینی شده
  5. More تنظیمات بیشترشامل:


  • Comparison Setting مقایسه شامل چه چیزهایی باشد: درج کردن* هـــــا و حذف کردن* ها ، جا به جایی ، توضیحات ، قالب بنـــــــدی ، تغییرات بزرگ و کوچــک نوشتن ، فضاهای خالی ، جدول* ها ، ســــــربرگ* ها و تــــــــه برگ* ها ، پاورقی* ها و تـــه سندی* ها ، جعبه* های متن و فیلد*ها

  تمام این گزینه* ها درحالت انتخاب است.
  • Show Changes نمایش تغییرات چگونه باشد: حرف به حرف یا کلمه بــه کلمه.
  • Show Changes in محل نشان دادن تغییرات کجا باشد: در ســـند اصلی ، در سند بازبینی شده و یا در سند جدید.

  معمولا گزینه سوم انتخاب می* شود. با انجام این مراحل و OK صفحه سند به 4 قسمت تقسیم می *شود:
  1. Original Documen t سند اصلی با نام کاربر در بالای سمت راست.
  2. Revised Documen t سند بازبینی شده با نام کاربردر پایین سـمت راست.
  3. Compared Documen t سند مقایسه* ای با قسمت* های تغییر یافتــــه در وسط.
  4. تغییرات انجام شده دربخش* های مختلف با نام کاربر در سمت چپ.

  Review --> Compare --> Show Source Documen t

  نحوه نمایش یا مخفی کردن با 4 آیتم:
  • Hide source Documen t مخفی کردن هردو.
  • Show Original نشان دادن یا مخفی کردن سند اصلی.
  • Show Revised نشان دادن یا مخفی کردن سند بازبینی شده.
  • Both نشان دادن هردو.

  کاربرد گزینه Compare زمانی است که سند را دو یا چند نویسنده داشته باشد و برای انتخــاب و تایید نیاز به مقایسه باشد.
  1. Combine نسخه***** های مختلف را که ممکن است چند نویسنده داشته باشد ترکیب می*** کند و دریک سند می* آورد با آیتم**** های مشابه Compare، سپس دو سند اصلی و بازبینی شده را ترکیب کرده و می *پرسد تغییرات را چگونه نشان دهد؟ با انتخاب گزینه پیش فرض و زدن دکمه Continue with Merge دو سند با هم ادغام شده دریک Combine Documen t ظاهرمی* شود و تغییرات را نشان می** دهد.

   منبع ( + )

  پی نوشت در متن بالا در کلمه Documen t بین دو حرف t و n فاصله قرار ندهید

 2. #2

  پيش فرض چرا گاهی هر تغییری در فایل ورد ایجاد می‌کنیم قرمز می‌شود؟ نحوه رفع این مسئله

  این امر به علت فعال شدن گزینه Track Changes اتفاق می‌افتد. احتمالاً به طور تصادفی کلیدهای ترکیبی Ctrl + Shift + E یا کلیدهایی که باعث روشن شدن این گزینه می‌شود را فشار داده‌اید. با فشار دادن همین کلیدها یعنی Ctrl + Shift +E حالت Track Changes خاموش می‌شود و دیگر با ویرایش کردن فایلتان قرمز نمی‌شود. برای پاک کردن قسمتهای قرمز دیگر هم می‌توانید روی آنها کلیک راست کنید و یکی از گزینه‌های Accept… یا Reject… را انتخاب کنید. Accept به معنی پذیرفتن تغییر انجام شده و Reject به معنی نپذیرفتن و رد کردن تغییر انجام شده است.

  کاربرد Track Changes در ویرایش فایلها است. تمام تغییراتی که در فایل ایجاد می‌کنید را به صورت قرمز نمایش می‌دهد و در حاشیه کاغذ در محل انجام تغییر یک خط عمودی نمایش می‌دهد تا بعداً شما درباره آنها تصمیم بگیرید و آنها را قبول یا رد کنید. ولی اگر با آن آشنا نباشید، باعث دردسر و سردرگمی شما می‌شود.
  منبع ( + )

 3. #3

  پيش فرض ذخيره و بازيابي تغييرات اعمال‏شده در يك فايل word

  اگر مي‏خواهيد متني را در نرم‏افزار «word» ويرايش و بازنويسي كنيد، براي ذخيره تغييرات و امكان بازيابي آنها يا مشاهده گزارش تغييرات، قبل از شروع ويرايش، در پنجره نرم‏افزار «word»، در سربرگ «Review» روي گزينه «Track Changes» كليك كنيد. از آن لحظه به بعد، هر نوع تغييري اعم از حذف، درج يا تغييرات قالب‏بندي، ذخيره خواهد شد؛ با اين كار، فايل اوليه هميشه حفظ و آخرين تغييرات با رنگ و علامت مشخص، گزارش خواهد شد.  در همان سربرگ «Review»، در قسمت «Tracking» از گزينه‏هاي سمت راست، با انتخاب گزينه
  «Markup Final Showing» مي‏توانيد متن نهايي را با نمايش تغييرات انجام‏شده مشاهده كنيد؛ با انتخاب گزينه «Finall» مي‏توانيد فقط متن نهايي را بدون نمايش تغييرات مشاهده كنيد؛ با انتخاب گزينه «Original» مي‏توانيد متن اوليه را بدون نمايش تغييرات مشاهده كنيد.
  در پايان مي‏توانيد با راست‏كليك روي تغييرات اعمال‏شده در متن و انتخاب گزينه «Accept» تغيير مربوط را تأييد و با انتخاب گزينه «Reject» ، تغير مربوط را لغو كنيد.
  اگر قبل از شروع ويرايش يك فايل يك نسخه «Copy» از آن گرفته‏باشيد،از سربرگ «Review» در قسمت «Compare» مي‏توانيد فايل اصلي، فايل ويرايش‏شده (با نمايش تغييرات) و فايل نهايي (بدون نمايش تغييرات) را با هم مقايسه و تغييرات را تأييد يا لغو كنيد.
  منبع ( + )

مجوز هاي ارسال و ويرايش

 • شما نميتوانيد موضوع جديدي ارسال کنيد
 • شما امکان ارسال پاسخ را نداريد
 • شما نميتوانيد فايل پيوست در پست خود ضميمه کنيد
 • شما نميتوانيد پست هاي خود را ويرايش کنيد
 •  
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة جنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني