نژاد گوسفند رومانف نژادی اصیل روسی است. که اصلیت آن به منطقه ای به نام ورشو در روسیه برمی‌گردد و اسم آن از محل زادگاهش یعنی شهر رومانف گرفته شده است. این گوسفند در ابتدا تنها در روسیه بود اما به مرور زمان به کشور های دیگر هم توزیع شده است. این حیوان به منظور تولیدات گوشت قرمز پرورش داده میشوند.
مشخصات ظاهری گوسفند رومانف

این اندازه گوسفند متوسط و بزرگ است. که از نژاد گوسفندان اروپای شمالی است.در آغار تولد رنگ آنها سیاه است اما به مرور زمان به رنگ خاکستری تبدیل میشوند. از نظر اندازه ای این گوسفند بین 55 و 80 کیلوگرم وزن دارد. و در آغاز تولد بین 40 تا 50 کیلوگرم است.

از آنجایی که این گوسفندان در آب و هوای سرد زندگی میکنند بسیار سخت و قوی هستند و به تغذیه محلی عادت کرده‌اند و رشد سریعی دارند، معمولا در مدت زمان 3-4 ماهگی به بلوغ می‌رسند.
خرید گوسفند زنده در تهران