بهترین راه حل برای کنار گذاشتن کلید های سنتی و کارت ها استفاده از قفل اثر انگشت است، این قفل از نوع بیومتریک بوده و این قابلیت را دارد که الگوهای منحصر به فرد اثر انگشت افراد را تشخیص داده و با استفاده از آن دسترسی به قفل را فراهم کند.
استفاده از این روش کاملا غیر قابل هک است و نمیتوان به هیج روشی به آن دسترسی داشت به این دلیل که اثر انگشت هر فرد مختص به خود اوست و این امکان وجود ندارد که فردی بتواند اثر انگشت دیگری را جعل کند.
علاوه بر غیر قابل کپی برداری بودن اثر انگشت هر فرد، این قفل ها دارای سیستمی هستند که قابلیت تشخیص بافت زنده را دارد و به هیچ وجه قابل باز شدن با ماکت یا انگشت بی جان نیستند. این امر آنها را از سایر قفل های الکترونیکی متمایز میکند.