گروه تعمیرات صندلی اداری با تعمیردسته صندلی اداری آن را با کیفیت عرضه می کند

این تعمیر دسته صندلی اداری شامل موارد ذیل می باشد:

لقی گیری دسته صندلی
اضافه کردن دسته صندلی به صندلی های فاقد دسته
حذف کردن دسته صندلی در صندلی هایی که جاگیر می باشد
تعویض چرم دسته صندلی با چرم مشابه صندلی یا با رنگ دلخواه دیگر بنا بر بر سلیقه مشتری
تعویض دسته صندلی در صورت شکستگی یا آسیب های دیگر مانند ساییدگی با دسته صندلی نو
انواع دسته صندلی
انواع مختلفی دسته صندلی وجود دارد.

دسته حلقه ای
دسته های T شکل
دسته های قابل برداشت
دسته حلقه ای: دسته های ثابت که امکان تنظیم ندارند.
دسته های T شکل: این نوع دسته هم ثابت دارد هم قابل تنظیم.
دسته های قابل برداشت: این نوع دسته ها را می توان به راحتی برداشت و اجازه می دهد تا کاربر به راحتی داخل صندلی قرار گیرد و یا صندلی در موقعیت مناسب حرکت کند (مانند دسته های صندلی اتوبوس)

پیشنهاد می شود از صندلی ای استفاده کنید که دسته آن قابل تنظیم باشد.