این مصاحبه مربوط به سال 1371 هجری شمسی با یکی از مجلات حوزوی است که نظر به مطالبی که از سیره و احوال علمای بزرگ مخصوصا آیت الله میرزا محمد حسن شیرازی میرزای اول رحمه الله در آن آمده است، تقدیم می شود. متن مصاحبه دارای غلطهای چاپی بسیاری بود که تا حد زیادی اصلاح و ویرایش شده است.

مصاحبه با آیت الله سید رضی شیرازی
مجله حوزه : علت انتقال جنازه مرحوم میرزا از سامراء به نجف اشرف چه بوده است .

استاد: می دانید که قبر خواجه نصیرالدین طوسی در کاظمین است . می گویند:
خواجه وصیت کرده بود : جنازه اش را به نجف ببرند.
خواب می بیند یکی از جوادین ( ع ) را که می فرماید:
امامان لا یقدران علی شفاعه رجل واحد؟
به همین خاطر خواجه از وصیتش منصرف می شود و می گوید همان جا دفنش کنند .
اما نقل جنازه مرحوم میرزا به نجف به خاطر قولی بود که میرزا به یک راجه هندی که از مقلدینش بود داده بود.
فردی از راجوهای هندی در نجف اشرف خانه ای می سازد به صورت مدرسه واز مرحوم میرزا خواهش می کند که آن جا را برای محل دفن خود انتخاب کند و او را شفاعت کند. خود آن راجو هم وصیت می کند که آن جا دفنش کنند. مرحوم میرزا به خاطر این که موجب ناراحتی این هندی را فراهم نکند می پذیرد و بر آن اساس وصیت می کند: جنازه اش را به نجف ببرند. بااین که بین سامراء و نجف شصت فرسنگ راه است اما جنازه میرزا روی دست عشایر دست به دست می گشته است و سه روز جنازه در راه بوده است چنین تشییع جنازه ای هنوز هم بی سابقه است.

منبع مجله حوزه سال ۱۳۷۱ شمسی
به نقل از سایت دارآخرت در اینجا