این مصاحبه مربوط به سال 1371 هجری شمسی با یکی از مجلات حوزوی است که نظر به مطالبی که از سیره و احوال علمای بزرگ مخصوصا آیت الله میرزا محمد حسن شیرازی میرزای اول رحمه الله در آن آمده است، تقدیم می شود. متن مصاحبه دارای غلطهای چاپی بسیاری بود که تا حد زیادی اصلاح و ویرایش شده است.

مجله حوزه: با تشکراز حضرت عالی که قبول زحمت فرمودید و مصاحبه با مجله ما را پذیرفتید لطفا شمه ای از زندگی علمی و تحصیلی خود را بیان بفرمایید.

استاد: بنده سیدرضی شیرازی فرزند آقا میرزا محمدحسین شیرازی هستم .ایشان هم فرزند مرحوم میرزا علی آقای شیرازی فرزند میرزای بزرگ هستند.

میرزای شیرازی دارای دو پسر بوده است . یکی آقا میرزا محمد که در زمان خود میرزا فوت می کند واز علماء و مدرسین بوده است و دیگری آقا میرزا علی آقا که جد ماست واز مراجع بزرگ نجف واز شاگردان پدر بزرگوارش و مرحوم میرزا و میرزا محمدتقی شیرازی بوده است .
آیات بزرگی مانند: آقا سید عبدالهادی شیرازی آقا میرزا مهدی شیرازی آقای میلانی آقای اردوبادی و آقای خوئی از شاگردان مرحوم آقا میرزا علی آقا بودند.

مجله حوزه : مرحوم میرزا در سامراء مکتب سامراء را پایه گذاری کرد. لطفا ویژگیهای این مکتب را برشمارید..
استاد: به نظر من از ویژگیهای مهم مکتب سامراء مجتهد پروری آن است ازاین روی اکثر مجتهدان نامی و بزرگ از همین مکتب برخاسته اند. مانند: مرحوم آخوندخراسانی میرزا محمد تقی شیرازی و مرحوم سید محمد فشارکی .
دراین رابطه خاطره ای نقل می کنم :
مرحوم آقا شیخ مرتضی حائری در بیمارستان بستری بود. به عیادت ایشان رفتم .
ایشان از قول پدر مرحوم حاج آقا ریحان الله گلپایگانی طاب ثراه نقل می کرد: ( البته نمی دانم مستقیمااز پدرایشان شنیده بود و یا این که با واسطه مرحوم حاج آقا ریحان الله شنیده بود)
من از نجف به سامراء رفتم . چند روزی درس میرزا شرکت کردم . روزی همراه میرزا برای قدم زدن به کنار شط رفتم .ایشان از من پرسید:
درس ما را چگونه یافتی ؟
عرض کردم : به نظر من نجف بهتراست .
مرحوم میرزا از این سخن من خوشش نیامد لذا فرمود:
[شما چند روز دیگر بمانید تااین فرعی که مطرح شده به پایان برسد].
من هم قبول کردم و خلاصه چنان جذب شدم که در سامراء ماندگار شدم . روزی میرزااز من پرسید:
حالا نظرتان چیست ؟
عرض کردم : تفاوت این جا با نجف بسیاراست . درس شما انسان را پرورش می دهد

مجله حوزه : شیوه تدریس مرحوم میرزا چگونه بوده است.
استاد: مرحوم میرزا فرع فقهی را مطرح می کرده و تمامی مطالب مربوط به آن را بحث می کرده است. ایشان چیزی را به عنوان اصل موضوعی قبول نمی کرده است ..
این بحثه به صورت طرفینی بین استاد و شاگردان بوده است ازاین روی درس میرزا مدت زمان مشخصی نداشته است .ابتدای آن معلوم بوده است ولی انتهای آن بستگی به اتمام بحث داشته است . گاه میرزا از صبح که بر منبر تدریس می نشسته است ظهرازمنبر پایین می آمده است !

مجله حوزه : آیا پس از رحلت مرحوم میرزا این شیوه ادامه داشته است .
استاد: شاگردان میرزا کم وبیش این شیوه را ادامه داده اند. بارزترین آنان دراین شیوه مرحوم آقا محمد تقی شیرازی بوده است . ایشان بعداز مرحوم میرزا در کربلاء همین شیوه را دنبال کرده است .
در هر صورت روش بحث در مکتب سامراء بر تحقیق و بحث استوار بوده است و در نجف به صورت کلاسیک. مرحوم آخوند وقتی درس می گفته است به عنوان استاد فرعی را مطرح می کرده و نظر خود را هم بیان می کرده است .البته بحث بین استاد و شاگرد بوده است ولی نه به آن صورتی که در سامراء رواج داشته است . در سامراء شاگردان استاد را دو ساعت و گاه بیشتر بر سر منبر نگه می داشته اند.

منبع: مجله حوزه سال ۱۳۷۱ شمسی

به نقل از سایت دارآخرت اینجا را کلیک کنید