سلام علیکم
بنده بسیاری از اساتید حوزه را دیده ام که می فرمایند: کتاب رسائل اضافات زیادی دارد و نقل قول و رد قول های زیادی دارد که شاید خیلی اش بی فائده باشد و وقت طلبه را بگیرد و در پایان او را به هیچ جائی نرساند.در حالی که طلبه وقت ندارد که بخواهد برای مطالب کم فائده بگذارد چه برسد به بی فائده.
از طرفی هم طیف بسیار زیادی از اساتید حمایت عجیب و غریبی از رسائل می کنند.به نظر شما آیا رسائل خوانده شود بهتر است یا حلقات شهید صدر؟
این سوال را پرسیدم چون منتقدین به کتاب رسائل به بنده حلقات شهید صدر را پیشنهاد می دادند.
اگر جواب کاملی به بنده بدهید ممنون می شوم.