تبيين صحيح اصول فقه مي تواند مسائل کلامي ما و اهل تسنن را حل کند
منبع http://rasanews.ir

آيت‌الله محسن اراکي، دبير کل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، عصر روز گذشته در دومين مجمع عمومي انجمن اصول فقه حوزه که به مناسبت سال‌روز تولد شهيد صدر و با هدف بزرگداشت ايشان برگزار شده بود، به خدمات و نوآوري هاي اين شهيد بزرگوار اشاره کرد و گفت: شهيد صدر با همت خود تلاش کرد که ساختار علم اصول را پايه ريزي کند.
وي تعريف شهيد صدر از علم اصول را کامل ترين تعريف دانست و افزود: بزرگان ما در اين زمينه تلاش هايي داشته اند اما شهيد صدر بهترين تعريف را داشته است؛ ايشان موضوع علم اصول را ادله مشترک استنباط تعريف کرده است.
دبير کل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي با بيان اين که رابطه بين مباحث الفاظ و حجت مي رفت که به بوته ابهام و انکار سپرده شود، ابراز داشت: الفاظ از بنيادي ترين مباحث علم اصول بوده و بيشترين ابتکارات در اين بخش رخ داده است؛ برخي داشتند اين مبحث را از دايره علم اصول خارج مي کردند و مي گفتند اينها مباحث لغوي است و ربطي به مباحث استدلالي ندارد.
آيت‌الله اراکي ادامه داد: استاد شهيد صدر تلاش کرد بين مباحث مختلف علم اصول رابطه واحدي را تعريف کند که انسجام پيدا کنند؛ سامان بخشي علم اصول تا گرد آوري مباحث آن در يک جامعه واحد با تشريح رابطه منطقي بين آنها، از جمله مسائل بنيادين و نوآوري هاي ايشان بود.
وي با بيان اين که تا کنون در بحث الفاظ نگاه ها بيشتر در لفظ بوده است، گفت: برخي بزرگان اينها را مباحث لغوي مي دانند و مي گويند اين ربطي به علم اصول ندارد؛ اين نگاه به اصول صدمه مي زند؛ در اينجا بحث بحث الفاظ نيست بلکه بحث دلالت است، مباحث لغوي علم التعبير است نه علم دلالت.
دبيرکل مجمع جهاني تقريب مذاهب ادامه داد: در مباحث الفاظ قوانين صحت گفتار مطرح مي شود نه قوانين صحت دلالت، اين علم ديگري است؛ مجتهد فقيه کارش اين است که مقاصد شريعت را از ادله لفظي استنباط کند بنابراين لازم است براي استنباط اين نظام قواعد فهم مقصود متکلم تدوين شود.
آيت الله اراکي يکي از مشکلات پيش روي حوزويان را عدم التفات طلاب جوان به کاربرد علم اصول دانست و گفت: اتهاماتي که بر اين علم وارد مي شود هم ناشي از همين مطلب است، در صورتي که اين علم بالاترين کاربرد را دارد؛ همه مباحث آن مقيد و ضروري است.
وي به ابتکار شهيد صدر در تقسيمات دلالت اشاره کرد و بيان داشت: ايشان دلالت را به تصوري، تصديقيه اول و تصديقيه دوم تقسيم کرده است؛ ساختار بخشي در علم دلالت يکي ديگر از نوآوري هاي ايشان است.
دبير کل مجمع تقريب مذاهب بحث شهيد صدر در مسأله وضع را نيز ابتکاري خواند و گفت: ايشان چيستي حقيقت وضع را مشخص مي کند و تعيين مي کند که رابطه بين لفظ و معنا چگونه بوجود مي آيد؛ تبيين نقش استقرائي در کل مباحث ديني از ديگر ابتکارات اين شهيد بزرگوار بود که کاربرد دليل استقرايي در اصول، فقه و علم بيان را تشريح کرد.
آيت‌الله اراکي با بيان اين که دنياي امروز به شدت نيازمند علم اصول است، اظهار داشت: يکي از مهم ترين کانال هاي ارتباطي ما اهل تسنن در حوزه علم بوده و در اين ميان علم اصول از اهميت بالايي برخوردار است؛ با اين روش مي توانيم با الاظهر و حتي عربستان تقويت کنيم؛ تبيين صحيح علم اصول و منطق دلالت بهتراست از اين که بحث کلامي داشته باشيم، بسياري از مسائل کلامي با اين روش حل خواهد شد.
تاريخ خبر :
1391/12/12