به گزارش خبرگزاري حوزه، حجت‌الاسلام سيدرضا موسوي با اشاره به اين که پيش از اين متن کتاب زبان تخصصي رشته تفسير و علوم قرآني حوزه‌هاي علميه خواهران از سوي دکتر شمالي و دکتر جهانگيري تهيه شده است و اين کتاب به عنوان متن درسي در مقطع سطح سه (کارشناسي ارشد) حوزه‌هاي علميه خواهران تدريس مي‌شود، اظهار داشت: اکنون با مولفان اين کتاب قرارداد کاري منعقد شده است تا کتاب زبان تخصصي رشته فقه و اصول را نيز تاليف کنند و اکنون اين کتاب در مرحله تاليف قرار دارد ومعادل چهار واحد در حوزه‌هاي علميه خواهران تدريس مي‌شود.

منبع