به نام خدا

با عرض سلام،
کتاب الهداية فی النحو جدیدی که امسال چاپ شده آیا نسبت به پارسال تغییر کرده یا نه؟

ممنون