با سلام
مديريت سايت لطف فرمايد قسمت مبادي و فلسفه علم اصول از تقريرات درس خارج اصول ايت الله لاريجاني را در سايبت براي دانلود قرار دهد. نيز ادامه درس هاي مباحث الفاظ را به طور مرتب در اختيار كاربران قرار دهد. به صورت فعلي سايت فقط نمونه مي دهد. معلوم است اين سايت ظرفيت بيشتر از اين را دارد. هم چنين امكان اين هست كه كل مباحث الفاظ را در يك فايل قرار دهيد تا در اين صورت كاربران به راحتي بتواند استفاده نمايد. شكا فعلي كه اين سايت خدمات ارائه مي دهد حداقل در اين قسمت هيچ مطلوب نيست. موفق باشيد.