کتاب هزار و یک تست مبادی العربیه ( همراه با پاسخهای تشریحی )
از قسمت جلد چهارم مبادی العربیه ، قسمت نحو
تألیف محمد حسین محمّدی
را می توانید از انتشارات شمیم قلم
در قم ، خیابان ارم ، پاساژ قدس، طبقه آخر، پلاک 167
تلفن 0251
7745553
تهیه نمائید.