لطفاً کليه فايل هاي قابل دانلود در اين سايت، مخصوصاً فايل هاي پيوست شده را با نرم افزارهاي مخصوص مديريت دانلود، دريافت نماييد مانند نرم افزار دانلود منيجر که در اين لينک قابل دريافت و نصب است http://mcaf.ee/6wz9g در صورت عدم استفاده از نرم افزارهاي مخصوص دانلود و استفاده از دانلود منيجر داخلي مرورگرها احتمال دانلود ناقص فايل ها وجود دارد

انجمن: فقه الاجتماع خاص

در فقه الاجتماع خاص فقه من حيث هو اجتماع مورد نظر است، نه من حيث فقه نظام سياسي،فقه نظام اقتصادي و... منظور از فقه «من حيث هو اجتماع» ،يعني فقه روابط اجتماعي جامعه ، نه فقه روابط اقتصادي و سياسي جامعه

بخشها Threads / Posts  آخرين نوشته

 1. دسته اول فقه الاجتماع خاص موضوعشان فرد مقيد به اجتماع است، مانند احکام نماز جماعت که موضوع فرد است اما مقيد به اجتماع است

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 2
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 2. دسته دوم احکامي است که موضوعشان جامعه خرد است نه جامعه کلان، نهادهاي اجتماعي داريم که به آنها نهادهاي جامعه خرد مي‌گوييم مثلاً ما دو نوع امر به معروف و نهي از منكر داريم؛ اگر نظام و حكومتي، حكومتِ منكر باشد، تغيير حكومت با فعل فردي اصلاً مَيسور نيست. نهي از منكر در اين‌جا جمعي است

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 3. در دسته سوم از تکاليف فقه الاجتماع خاص، مکلف به آن تکليف، کل جامعه است(جامعه کلان)، فقه مهندسي اجتماعي از قبيل نظم در اجتماع و مشخص شدن جايگاه امام جماعت يا مسئولين نهادها در جامعه و چگونگي روابط مردم با يکديگر فقه وجوب ايجاد محيط اجتماعي مبتني بر تقوا از قبيل در اماکن عمومي مثل خيابان، شهرسازي مردم با مظاهر تقوا در جامعه مواجه شوند، فقه وجوب عدل براي همه مردم از قبيل همه الزامها مثل ماليات و عوارض بايد بر اساس عدل باشد. فقه مسئوليت اجتماعي براين است که بايد جامعه اي بسازيم که مسئوليت اجتماعي در مردم رواج داشته باشد و اين جامعه مسئول چه شعبي دارد؟

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 4
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة جنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني