لطفاً کليه فايل هاي قابل دانلود در اين سايت، مخصوصاً فايل هاي پيوست شده را با نرم افزارهاي مخصوص مديريت دانلود، دريافت نماييد مانند نرم افزار دانلود منيجر که در اين لينک قابل دريافت و نصب است http://mcaf.ee/6wz9g در صورت عدم استفاده از نرم افزارهاي مخصوص دانلود و استفاده از دانلود منيجر داخلي مرورگرها احتمال دانلود ناقص فايل ها وجود دارد

انجمن: فقه الاجتماع عام

احكامي داريم كه اين احكام موضوعشان فعل‌ جمع است و نه فعل فرد. مثلاً در حج اگر شرايطي پيش آمد كه اصلاً مستطيع وجود نداشت، اين‌جا در روايت داريم كه امام بايد از بيت‌المال به افراد بدهد تا حج برقرار شود يعني عدم جواز خالي گذاشتن بيت‌الله الحرام يك تكليف اجتماعي مربوط به جامعه‌ي اسلامي است كه ساقط نمي‌شود

بخشها Threads / Posts  آخرين نوشته

 1. علاوه بر مکلف فردي ،مکلفي به نام جامعه وجود دارد

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 2
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 2. نظام‌سازي مربوط به فقه کلان است و فقه کلان را بايد از فقه خرد و احياناً از منابع فقه خرد استنباط کرد

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • موضوع ها: 7
  • نوشته ها: 10
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 3. در احكام فقهي فقه الاجتماع عام، حكم الهي روي فعل جامعه‌ بار شده است

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • موضوع ها: 6
  • نوشته ها: 6
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3
 4. مباحث فقه ارتباطات به فقه خرد و کلان تقسيم مي گردد، و فقه مربوط به نظام اطلاع رساني در جامعه و فقه مربوط به فرد درون جامعه مورد بحث قرار مي‌گيرد

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 2
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 5. در آيه‌ي كريمه‌ي «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إلي الْخَيْرِ» با امر بر امت، تكليف متوجه جمع است. بنابراين ما احكامي هم داريم كه اين احكام موضوعشان فعل‌ جمع است نه فعل فرد

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • موضوع ها: 3
  • نوشته ها: 3
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة جنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني